(★) Tác dụng của thuốc có thể thay đổi tùy thể trạng của mỗi người